Unordered List

Bumerang - Yazarkafe

14 Eylül 2012 Cuma

Örgü çizgili bolero anlatım


-->
Modelin Yapılışı
YAPILIŞI :
Tek parça halinde yandan başlanarak örülür.
288 renk no.lu iplikle 140 ilmek başlanarak 2 cm düz örgü, 1 diş haraşo örülüp haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir. Düz örgüyle örgüye devam edilir. Renk sıralaması aşağıdaki gibidir:
288 renk no.lu iplikle 4 cm, 217 renk no.lu iplikle 1 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 sıra, 217 renk no.lu iplikle 1 cm, 288 renk no.lu iplikle 3 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 5,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 11 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888-217 renk no.lu ipliklerle 2’şer sıra, 288 renk no.lu iplikle 5,5 cm, 217-288-217 renk no.lu ipliklerle 2’şer sıra, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 1 cm, 217 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 4 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 9 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 8 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 cm, 4888-217 renk no.lu ipliklerle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 8 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 2 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir.
Toplam 69 cm örülerek ilmekler 2’ye ayrılır (70+70). Bir taraf ön yaka için her 1,5 cm de bir, 4 kere 1’er ilmek kesilerek 66 ilmeğe ulaşılır. 4 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılıp, dikilir. Diğer taraf her 2 sırada bir, 2 kere 1’er ilmek kesilir. Toplam 88 cm örülerek eksiltme yapılan yerden 2 kere 1’er ilmek artırılıp, ilmekler bekletilir.
66 ilmek başlanarak 2 cm düz örgü-1 diş haraşo örülüp, haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılarak dikilir. 4 cm örülerek her 1,5 cm de bir, yaka tarafından 4 kere 1’er ilmek artırılıp 70 ilmeğe ulaşılır. Bekletilen diğer ilmeklerle tek şişte toplanarak toplam 157 cm örülüp, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir.

Etek ucundan 4888 renk no.lu iplikle 214 ilmek şişe toplanarak 3 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 3 cm düz örgü örülüp, haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılarak dikilir.

Her renkten 2’şer kat kullanılarak 130 cm kordonet yapılarak etek ucundan geçirilir. Yaka etrafına 1 sıra sık iğne yapılır.
(click picture to enlarge) resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz

0 yorum:

Blogroll

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More