Unordered List

Bumerang - Yazarkafe

14 Eylül 2012 Cuma

Örgü boğazlı hırka anlatımı

Modelin Yapılışı
ARKA :
100 ilmek başlanarak düz ilmekler arkadan, ters ilmekler önden alınarak 2 cm 1+1 fantezi lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Her 5 ilmekte bir, 1’er ilmek artış yapılarak ilk sıra tamamlanır. Arka sırada artırılan ilmekler kesilir. 2 sıra düz örülür. 3. sırada düz örülen 5 ilmeğin ortasındaki ilmekten artış yapılıp arka sırada artırılan ilmekler kesilerek örnek kurulur. Beden boyu 36 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, kalan 88 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 52 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanıp, ortadaki 18 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 5+3+2+1+1 ilmek eksiltilerek örgüye devam edilir. Beden boyu 55 cm örülerek omuzlarda kalan 23’er ilmek bir defada kesilerek bitirilir.

ÖN :
47 ilmek 2 parça halinde başlanarak düz ilmekler arkadan, ters ilmekler önden alınarak 2 cm 1+1 fantezi lastik örülüp düz örgüye geçilirken, ön ortadaki 5 ilmek fantezi lastik örülür. Her 5 ilmekte bir, 1’er ilmek artış yapılarak ilk sıra tamamlanır. Arka sırada artırılan ilmekler kesilir. 2 sıra düz örülür. 3. sırada düz örülen 5 ilmeğin ortasındaki ilmekten artış yapılıp, arka sırada artırılan ilmekler kesilerek örnek kurulur. Beden boyu 36 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, 41 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 42 cm örülerek ayrı ayrı örülen 2 parça tek şişte birleştirilerek 82 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 49 cm örülerek yaka kesimi için ilmekler ortalanıp, ortadaki 12 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 5+3+2+1+1 ilmek kesilir. Beden boyu 55 cm omuzlarda kalan 23’er ilmek bir defada kesilerek bitirilir.

KOL :
90 ilmek başlanarak düz ilmekler arkadan, ters ilmekler önden alınarak 2 cm 1+1 fantezi lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Her 6 ilmekte bir, 2 ilmek 8 sıra örülüp, diğer ilmeklerle sıra tamamlanarak toplar yapılır. Kol ağzında daha fazla, yukarı doğru daha seyrek olacak şekilde toplar örülür. Kol boyu 28 cm olana kadar her 2 cm de bir, her iki taraftan 1’er ilmek eksiltilerek 64 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 42 cm olana kadar eksiltme yapılmadan örülür. Kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilerek 52 ilmeğe ulaşılır. Her 2 sırada bir, her iki taraftan 18 kere 1’er ilmek kesilir. Kol boyu 57 cm örülerek kalan 16 ilmek 3’er 3’er kesilip, bitirilir.

YAKA :
Yaka etrafından şişe 116 ilmek toplanarak 14 cm 1+1 lastik örülür. 1 diş haraşo örülerek her 5 ilmekte bir, 1’er ilmek artış yapılarak toplam 139 ilmeğe ulaşılır. Tekrar 14 cm 1+1 lastik örülüp, bitirilir. Haraşo örülen kısımdan içeri doğru dikilir.

(click picture to enlarge) resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz

Örgü çizgili bolero anlatım


-->
Modelin Yapılışı
YAPILIŞI :
Tek parça halinde yandan başlanarak örülür.
288 renk no.lu iplikle 140 ilmek başlanarak 2 cm düz örgü, 1 diş haraşo örülüp haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir. Düz örgüyle örgüye devam edilir. Renk sıralaması aşağıdaki gibidir:
288 renk no.lu iplikle 4 cm, 217 renk no.lu iplikle 1 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 sıra, 217 renk no.lu iplikle 1 cm, 288 renk no.lu iplikle 3 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 5,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 11 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888-217 renk no.lu ipliklerle 2’şer sıra, 288 renk no.lu iplikle 5,5 cm, 217-288-217 renk no.lu ipliklerle 2’şer sıra, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 1 cm, 217 renk no.lu iplikle 6 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 4 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 9 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 cm, 288 renk no.lu iplikle 2 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 8 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 cm, 4888-217 renk no.lu ipliklerle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 8 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 1,5 cm, 4888 renk no.lu iplikle 3 cm, 288 renk no.lu iplikle 3 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 3,5 cm, 217 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 2 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir.
Toplam 69 cm örülerek ilmekler 2’ye ayrılır (70+70). Bir taraf ön yaka için her 1,5 cm de bir, 4 kere 1’er ilmek kesilerek 66 ilmeğe ulaşılır. 4 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılıp, dikilir. Diğer taraf her 2 sırada bir, 2 kere 1’er ilmek kesilir. Toplam 88 cm örülerek eksiltme yapılan yerden 2 kere 1’er ilmek artırılıp, ilmekler bekletilir.
66 ilmek başlanarak 2 cm düz örgü-1 diş haraşo örülüp, haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılarak dikilir. 4 cm örülerek her 1,5 cm de bir, yaka tarafından 4 kere 1’er ilmek artırılıp 70 ilmeğe ulaşılır. Bekletilen diğer ilmeklerle tek şişte toplanarak toplam 157 cm örülüp, 1 diş haraşo, 2 cm düz örgü örülerek haraşo örülen yerden içeri kıvrılarak dikilir.

Etek ucundan 4888 renk no.lu iplikle 214 ilmek şişe toplanarak 3 cm düz örgü, 1 diş haraşo, 3 cm düz örgü örülüp, haraşo örülen kısımdan içeri kıvrılarak dikilir.

Her renkten 2’şer kat kullanılarak 130 cm kordonet yapılarak etek ucundan geçirilir. Yaka etrafına 1 sıra sık iğne yapılır.
(click picture to enlarge) resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz

Tığ işi bluz anlatımıModelin Yapılışı ARKA ve ÖN :
Modele arka - üst orta kısımdan başlanır.
Orta motif:
37 adet zincir çekilir. Son çekilen zincir ilmeğine 2 adet sık iğne yapılır, yanındaki zincire 2 adet sık iğne yapılır, sonraki her zincir üzerine 1’er toplam 34 adet sık iğne yapılır, yanındaki zincire 2 sık iğne yapılır, son zincire de 2 adet sık iğne yapılarak zincirin diğer kısmına geçilir. 1.zincire 2 adet sık iğne yapılır, 34 sık iğnenin üzerine 34 sık iğne yapılır, son zincire 2 sık iğne yapılarak orta kısmı oluşturulur. Sonraki iki sırada 2’şer adet sık iğne yapılan yerlerde 1’er sık iğne artırılarak örülür. Sık iğnelerin üzerine 1 sıra 1’er sık iğne atlanıp, aralarına 1’er zincir çekilerek trabzan yapılırken, oluşan ortanın alt ve üst kısmındaki her sık iğnenin üzerine 2’şer trabzan yapılarak sıra tamamlanır. Trabzanların arasına 2’şer sık iğne yapılarak 1 sıra örülür. Sonraki iki sıra; her sık iğnenin üzerine sık iğne yapılarak tamamlanırken, oluşan motifin üst ve alt kısmındaki sık iğneler 1’er adet artılarak motif tamamlanır.
Motifin üst kısmına 15 adet sık iğne yapılır, 2 sık iğne atlanarak 1 trabzan yapılır, 3 zincir çekilir, yapılan trabzanın içine 2 trabzan yapılır, 3 sık iğne atlanarak 1 trabzan yapılır, 3 zincir çekilir, yapılan trabzanın içine 2 trabzan yapılır...şeklinde motifin etrafı tamamlanır.
Orta motif tamamlandıktan sonra diyagramdaki model uygulanır, motifler beden şemasına göre yerleştirilir.
Kol evi için beden üzerinde 2 sıra sık iğne yapılır.

YAKA ve ASKILAR ;
Bedenin üst tarafındaki orta motifin üzerine 15 adet sık iğne yapılır, 15 cm zincir çekilir, geri dönülür, her zincir üzerine 1’er sık iğne yapılır, motifin üzerindeki 15 sık iğnenin üzerine 15 sık iğne yapılır, 15 cm zincir çekilip, geri dönülerek aynı işlemler tekrarlanarak askılar oluşturulur. 3 sıra sık iğne yapılıp, bitirilir. Yaka etrafına 3 sık iğne yapılır, 4.sık iğneye batılarak 3 zincir çekilir, aynı yere batılır, 3 zincir çekilir, aynı yere batılır, yanındaki sık iğneye geçilerek sık iğne yapılır. Yanyana 3 sık iğne yapılıp, 4.sık iğneye aynı işlemler tekrarlanır.

YAKA ZİNCİRLERİ :
İplik 3 kat yapılıp, 70 cm zincir çekilerek zincirle askılar birbirine eklenir. Diğer taraftaki askı da aynı şekilde yapılır.

9 Eylül 2012 Pazar

ÇAPRAZ BLUZ YAPIMI


(click picture to enlarge) resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz

KÜÇÜK MOTİFLERDEN OLUŞAN TIĞ İŞİ BOLERO

                                         (click picture to enlarge) resimlerin üzerine tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz

Blogroll

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More